Hướng dẫn Đăng ký Đăng nhập

Một số tính năng nổi bật mà WebShip cung cấp

Các tổ chức, cá nhân không cần xây dựng đội ngũ kỹ thuật nhưng vẫn có thể khởi nghiệp với phần mềm quản lý giao nhận chuyên nghiệp một cách Hoàn Toàn Miễn Phí.

Chức năng phần mềm cung cấp

Các chức năng được cung cấp Hoàn Toàn Miễn Phí

Chức năng chung
Đơn hàng
Kế toán
Kinh doanh
Báo cáo
Tên miền riêng Phân loại đơn Đối soát COD khách hàng QL doanh số Đơn theo trạng thái
(Hoàn thành, chờ xác nhận, chờ trả lời)
Giao diện khách hàng
(Khách hàng của bạn có thể Quản lý đơn, đối soát, tiền COD, tạo đơn hàng Online)
Đôn đơn Đối soát COD bưu tá - đối tác Care khách Đơn giao thành công trong tháng
QL khách hàng Nhập nhiều đơn Kiểm soát lợi nhuận QL Team kinh doanh CoD theo trạng thái
(Chưa giao, đã giao)
Phiếu phân công Xuất Excel QL NV kinh doanh Đơn giao thành công theo tỉnh thành
Cài đặt bảng giá In phiếu Khách hàng
(Đăng ký, phát sinh đơn, dừng dịch vụ)
Chuyến thư Tính giá đối tác
App bưu tá Cảnh báo đơn chậm
Hỗ trợ nhiều bưu cục Tự động chia tuyến
Chức năng chung
Đơn hàng
Tên miền web riêng biệt Phân loại đơn
Giao diện web phía khách hàng
(Khách hàng của bạn có thể Quản lý đơn, đối soát, tiền COD, tạo đơn hàng Online)
Đôn đơn
Quản lý khách hàng Nhập nhiều đơn
Phiếu phân công Xuất Excel
Cấu hình bảng giá In phiếu
Chuyến thư Tự động căn giá đối tác
App bưu tá Cảnh báo đơn chậm hành trình
Hỗ trợ nhiều bưu cục Tự động chia tuyến
Kế toán
Kinh doanh
Đối soát COD khách hàng Quản lý doanh số
Đối soát COD bưu tá - đối tác Care khách
Kiểm soát lợi nhuận Quản lý Team kinh doanh
Quản lý NV kinh doanh
Báo cáo hệ thống
Đơn theo trạng thái
(Hoàn thành, chờ xác nhận, chờ trả lời)
Đơn giao thành công trong tháng
Tiền thu hộ theo trạng thái
(Chưa giao, đã giao)
Đơn giao thành công theo tỉnh thành
Khách hàng
(Đăng ký, phát sinh đơn, dừng dịch vụ)

Các công ty giao nhận hoàn toàn có thể hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ.

Với tốc độ phát triển công nghệ như hiện tại, trong tương lai gần ở Việt Nam chỉ các công ty giao nhận áp dụng công nghệ còn hoạt động. Để có thể cùng tồn tại và cạnh tranh với các công ty lớn thì việc ứng dụng công nghệ là con đường duy nhất cho các doanh nghiệp giao nhận quy mô vừa và nhỏ. WebShip đang cố gắng từng ngày để gia tăng khả năng tồn tại của bạn trong lĩnh vực này.

Câu hỏi thường gặp

Tìm những câu hỏi thường gặp về giải pháp của chúng tôi

@ Copyright 2018 WebShip.vn - Dự án hỗ trợ cộng đồng giao nhận thu tiền hộ hoàn toàn miễn phí